Logo Pensioen 1-2-3 laag 3

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Op deze pagina kun je documenten downloaden die meer informatie geven over de onderwerpen in laag 1 en 2 van Pensioen 1-2-3. 

Pensioenreglement

In het reglement is de inhoud van de pensioenregeling beschreven. Het is de juridische basis waaraan de betrokkenen hun pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen ontlenen. Het pensioenreglement bevat de rechten en verplichtingen van de deelnemers, de arbeidsongeschikte deelnemers, de gewezen deelnemers en de uitkeringsgerechtigden.

De statuten

Het doel van het fonds is in de statuten omschreven, evenals de bestemming van de middelen, het beheer van het fonds en vele andere onderwerpen.

ABTN

ABTN staat voor actuariële en bedrijfstechnische nota. Het doel van deze nota is inzicht te geven in het beleid dat het bestuur voert om de pensioenregelingen te kunnen uitvoeren. Ook de organisatiestructuur, de interne controle, de wijze en voorwaarden waarop het bestuur werkzaamheden heeft uitbesteed, de financiële opzet van het fonds en de financiële sturingsmiddelen van het bestuur staan beschreven in de ABTN. 

Jaarverslag

Het jaarverslag bevat het bestuursverslag en de jaarrekening van het Cosun pensioenfonds over het betreffende verslagjaar.

ESG beleid

Het fonds heeft een ESG-beleid opgesteld. Voor meer informatie over maatschappelijk verantwoord beleggen kun je op deze pagina terecht. Een jaarrapport over de ontwikkelingen die het pensioenfonds op dit gebied in 2022 (en voorgaande jaren) heeft gemaakt, is hier beschikbaar.

De precontractuele duurzaamheidsinformatie treft u hier aan.  De wettelijk verplichte informatie over duurzaamheid kunt u hier lezen.

Deze pagina bevat de belangrijkste documenten over de inhoud van de pensioenregeling en het beleid van het pensioenfonds. Op het onderste gedeelte van de homepage van deze website vind je links naar meer documenten die je kunt downloaden.