Logo Pensioen 1-2-3
Pensioen 1-2-3 icoon Ouderdomspensioen

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen. Dat ontvang je als je 68 jaar wordt. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Partnerpensioen op opbouwbasis

Kom je te overlijden? Dan krijgt je partner een levenslang partnerpensioen. Dat partnerpensioen bouw je voor een niveau van 50% van het ouderdomspensioen op via de premies die jij en je werkgever betalen. Zo lang je bij Cosun in dienst bent en deelneemt aan de pensioenregeling, wordt daarnaast een verzekering afgesloten voor 20% van het ouderdomspensioen. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Pertnerpensioen op risicobasis

Zo lang je bij Cosun in dienst bent en deelneemt aan de pensioenregeling, is er voor jouw partner ook een tijdelijk aanvullend partnerpensioen verzekerd. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Wezenpensioen op risicobasis

Kom je te overlijden? Dan krijgen je kinderen wezenpensioen. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Arbeidsongeschiktheidspensioen

Word je langdurig arbeidsongeschikt? Dan krijg je een arbeidsongeschiktheidspensioen als je inkomen boven de WIA-grens ligt. Als je langdurig volledig arbeidsongeschikt wordt, gaat je pensioenopbouw door, maar je betaalt dan zelf geen premie meer.  Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, gaat je pensioenopbouw gewoon door maar betaal je over het deel  waarvoor je arbeidsongeschikt bent geen premie meer. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Reglement

Wil je precies weten wat onze pensioenregeling je biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Dit onderdeel is niet van toepassing op jouw pensioenregeling. Je bouwt ouderdomspensioen op en je pensioenregeling voorziet ook in een partnerpensioen én een wezenpensioen. Ook kent je pensioenregeling een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering als je arbeidsongeschikt wordt. Bovendien hoef je dan zelf geen pensioenpremie meer te betalen terwijl je pensioenopbouw wel (gedeeltelijk) doorloopt.

Pensioen 1-2-3 icoon Drie pijlers

Je bouwt op drie manieren pensioen op:

 1. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid. Op svb.nl lees je meer over de AOW.
 2. Pensioen bij Stichting Pensioenfonds Cosun Je bouwt dit pensioen op via je werkgever die is aangesloten bij het pensioenfonds.
 3. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Middelloon

Ieder jaar bouw je een stukje van je pensioen op. Het pensioen dat je zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf je pensioendatum ontvang je dit pensioen zo lang je leeft. Deze manier van jaarlijkse pensioenopbouw heet een middelloonregeling. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Opbouw

Je bouwt jaarlijks een deel van je uiteindelijke pensioen op. Dat doe je niet over je hele pensioensalaris. Over € 19.901,- bouw je in 2024 geen pensioen op omdat je later ook AOW van de overheid gaat ontvangen. Over het pensioensalaris min het drempelbedrag (officieel franchise genoemd) van € 19.901,- bouw je jaarlijks 1,875% aan pensioen op. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Premieverdeling beide

Je betaalt elke maand premie voor je pensioen. Je werkgever doet dat ook. De premie die je zelf betaalt, vind je terug op je salarisstrook. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Waardeoverdracht

Verander je van baan? Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Pensioenvergelijker

Wil je je pensioenregeling vergelijken? Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Ruilen ouderdoms partner

Wil je een deel van je ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor je partner? Dat kan als je met pensioen gaat of als je uit dienst gaat. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Ruilen partner ouderdom

Wil je het partnerpensioen of een deel daarvan omruilen voor ouderdomspensioen? Dat kan als je met pensioen gaat. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Deeltijdpensioen

Wil je geleidelijk minder gaan werken? Dan kun je ervoor kiezen een deel van je pension alvast in te laten gaan. Dit moet je zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met je werkgever. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Vervroegen / uitstellen 68 jaar

Wil je eerder of later met pensioen gaan? Dit moet je zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met je werkgever. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Hoog laag laag hoog

Wil je beginnen met een hoger pensioen? Die keuze kun je maken als je met pensioen gaat. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Keuze

Wil je alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld ontslag of pensionering) vind je in laag 2 van je Pensioen 1-2-3. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Uitkeringszekerheid risoco

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij je pensioen niet met de lonen en prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Elders op deze website vind je meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor je pensioen. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Welvaartsvast

Wij proberen het pensioen van de deelnemers in actieve dienst elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen. Dit heet toeslagverlening (ook wel indexatie genoemd). Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij op de pensioenen van de actieve deelnemers de volgende toeslagen verleend:

Indexatie Loonstijging
2024 10,29% 10,29%
2023 5,23% 5,23%
2022 3,00% 3,00%
2021 0,00% 0,00%
2020 3,22% 8,42%
2019 0,00% 0,00%
2018 3,79% 5,34%
2017 0,00% 0,00%
2016 2,20% 2,77%
2015 2,31% 2,77%
2014 3,41% 4,35%

De toeslagen over 2008 tot en met 2013 vindt u in dit overzicht. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Waardevast

Wij proberen het pensioen van de gepensioneerden, van de gewezen deelnemers en de arbeidsongeschikte deelnemers elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen voor levensonderhoud. Dit heet toeslagverlening (ook wel indexatie genoemd). Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij op de pensioenen voor de pensioengerechtigden, gewezen deelnemers en arbeidsongeschikte deelnemers de volgende toeslagen verleend:

Indexatie Prijsstijging
2024 5,33% 5,33%
2023 5,60% 8,10%
2022 2,62% 3,42%
2021 0,00% 1,22%
2020 0,76% 2,72%
2019 1,34% 2,10%
2018 0,78% 1,33%
2017 0,00% 0,42%
2016 0,16% 0,63%
2015 0,42% 1,05%
2014 0,94% 1,56%

De toeslagen over 2008 tot en met 2013 vindt u in dit overzicht. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Tekort

Als we een tekort hebben, nemen we – indien nodig – één of meer van deze maatregelen:

 • Je pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
 • Je pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Kosten

Stichting Pensioenfonds Cosun maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de administratie.
 • Kosten om het vermogen te beheren.
 • Kosten voor adviseurs, controleurs en wettelijke toezichthouders

Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Waardeoverdracht

Als je van baan verandert. Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als je arbeidsongeschikt wordt. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Samenwonen trouwen

Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Scheiden

Als je gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Buitenland

Als je verhuist naar het buitenland. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Werkloos

Als je werkloos wordt. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Meer of minder werken

Als je meer of minder gaat werken. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Verlof

Als je tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Keuze

Als je gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid. Meer informatie

Pensioen 1-2-3 icoon Vragen

Neem contact met ons op als je vragen hebt of gebruik maakt van de actie- en / of keuzemomenten.

Stichting Pensioenfonds Cosun

P/a Appel pensioenuitvoering B.V.
Postbus 30396
1303 AJ Almere
E-mail: pfcosun@appelpensioen.nl
Telefoon: 085-2104133

Meer weten over je pensioen? Klik op de iconen of op ‘meer informatie’ om naar meer informatie over de betreffende onderwerpen te gaan. Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggingen lees je op de pagina maatschappelijk verantwoord beleggen.