Pensioengerechtigd

Je bent een pensioengerechtigde van Stichting Pensioenfonds Cosun als je van ons Fonds een ouderdomspensioen, een partnerpensioen, een bijzonder partnerpensioen, een wezenpensioen of een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.

Communicatie over je pensioen en ons pensioenfonds

Elke maand ontvang je van ons fonds je pensioenuitkering. Elk jaar sturen we je een fiscaal jaaroverzicht dat je kunt gebruiken voor je belastingopgave. Ieder jaar krijg je van het Fonds een pensioenoverzicht over jouw opgebouwde pensioenrechten en -aanspraken. Verder ontvang je een paar keer per jaar ons pensioenbulletin Van NU naar LATER. Tevens ontvang je één keer per jaar een bericht over de eventuele verhoging van je pensioen en wijzigingen in het bruto- en nettopensioen. Elk jaar proberen we je pensioen te verhogen zodat dit zoveel mogelijk meestijgt met de stijging van de consumentenprijzen. Dit kan alleen als de financiële positie van het pensioenfonds dit toelaat. De richtlijnen daarvoor vind je in het Pensioen 1-2-3 op deze website. Daar vind je veel informatie over onze pensioenregeling. Laag 1 geeft je heel snel een overzicht van de hoofdzaken. Laag 2 geeft je per onderwerp meer details en laag 3 geeft je toegang tot documenten zoals het pensioenreglement, waarin je alle details over de pensioenregeling kunt vinden.

Belangrijke levensgebeurtenissen

Wil je weten wat je moet doen bij bepaalde levensgebeurtenissen, zoals een verhuizing of overlijden?  Klik onderstaande kopjes aan voor meer informatie. Daar is opgenomen wat voor actie je moet ondernemen. Wij hebben deze informatie zo zorgvuldig en duidelijk mogelijk opgeschreven voor je. Het pensioenreglement is echter altijd leidend en geeft de meest gedetailleerde informatie.

Vragen

Heb je vragen over je pensioen? Neem dan contact op met het Appel Pensioenuitvoering B.V. per mail via pfcosun@appelpensioen.nl of telefonisch 085-2104133.