Wil je minder gaan werken?

Dit heeft gevolgen voor je pensioen. Omdat je minder verdient, bouw je minder pensioen op. Wees je hiervan bewust. Je werkgever geeft je gewijzigde parttime percentage aan ons door. Jij hoeft niets te doen. Wil je weten wat de financiële gevolgen zijn van het minder werken voor jouw pensioen, neem dan contact op met Appel Pensioenuitvoering via pfcosun@appelpensioen.nl of via 085-2104133. Zij kunnen je hierover informeren.

Ga je met deeltijdpensioen?

Voor het deel dat je blijft werken, bouw je nog pensioen op. Voor het deel dat je met pensioen gaat bouw, je geen pensioen meer op. Je werkgever geeft je gewijzigde salaris en parttime percentage door. Dit hoef jij niet te doen. Let op, het deeltijdpensioen moet je natuurlijk zelf aanvragen.

Ga je minder werken en neem je voor een deel verlof op?

Voor het deel dat je blijft werken, bouw je nog pensioen op. Voor het deel waarmee je met betaald verlof gaat blijf je pensioen opbouwen. Dit is als je vakantiedagen opneemt, je met zwangerschapsverlof bent en als je bijzonder verlof hebt.

Heb je onbetaald verlof?

In dat geval stopt je pensioenopbouw. Je werkgever geeft het aan ons door als je pensioenopbouw stopt. Jij hoeft niets te doen.

Tijdens het onbetaald verlof blijft jouw partner wel recht houden op een partnerpensioen als jij tijdens de eerste 18 maanden van je verlofperiode overlijdt. De hoogte hiervan wordt bepaald alsof je geen verlof had opgenomen en je tot pensioendatum was blijven werken bij Cosun. Overlijd je na deze periode van 18 maanden? Dan berekenen we het partnerpensioen alsof je na deze 18 maanden was gestopt met werken. We rekenen dan niet door tot de pensioendatum. Het partnerpensioen wordt dan dus lager.