In het reglement is de inhoud van de pensioenregeling beschreven. Het is de juridische basis waaraan de betrokkenen hun pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen ontlenen. Het pensioenreglement bevat de rechten en verplichtingen van de deelnemers, de arbeidsongeschikte deelnemers, de gewezen deelnemers en de uitkeringsgerechtigden.

Pensioenreglement downloaden