Hier lees je over de gevolgen voor je pensioen als je verlof hebt.

Heb je betaald verlof, waaronder vakantie, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, bijzonder verlof (zie cao) en seniorenuren?

Als je loon ontvangt, dan gaat je pensioenopbouw gewoon door alsof je geen verlof zou hebben.

Heb je onbetaald verlof of een (onbetaalde) sabbatical?

Als je geen loon ontvangt, bouw je ook geen pensioen op. Je werkgever geeft het aan ons door als je pensioenopbouw stopt. Jij hoeft niets te doen.

Tijdens het onbetaald verlof blijft jouw partner wel recht houden op een partnerpensioen als jij tijdens de eerste 18 maanden van je verlofperiode overlijdt. De hoogte hiervan berekenen we alsof je geen verlof had opgenomen en je tot pensioendatum was blijven werken bij Cosun. Overlijd je na deze periode van 18 maanden? Dan berekenen we het partnerpensioen alsof je na deze 18 maanden was gestopt met werken. We rekenen dan niet door tot de pensioendatum. Het partnerpensioen wordt dan dus lager.

Neem je deel aan de ouderenregeling (zie cao)?

Als je gebruik maakt van de ouderenregeling uit de cao, dan blijf je voor 100% pensioen opbouwen. Je pensioenopbouw blijft gebaseerd op het salaris dat je verdiende toen je nog fulltime werkte. Je hoeft niets door te geven.