Ben je ziek en werd je ziek tijdens je dienstverband, dan blijf je pensioen opbouwen.

Kan je na twee jaar ziekte niet (volledig) aan het werk? Je valt dan onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het UWV stelt vast of je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Ze stellen dit vast met een percentage. Dit wordt de mate van arbeidsongeschiktheid genoemd. Geef de mate van arbeidsongeschiktheid door aan ons, of doe dit in samenspraak met je werkgever. Aan de hand daarvan kan het pensioenfonds vaststellen op welk percentage voortzetting van je pensioenbouw, of welk percentage arbeidsongeschiktheidspensioen je recht hebt. Daarom is het van belang dat je dit bij ons meldt.

Voorzetting van je pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid

Op het moment dat je arbeidsongeschikt bent wordt je pensioenopbouw voortgezet. Je hoeft hiervoor geen premie te betalen. De opbouw wordt voortgezet voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Dit begint bij een arbeidsongeschiktheid van ten minste 35%. Je pensioenopbouw wordt volledig voortgezet bij een arbeidsongeschiktheid van 80% tot 100%. De voortzetting duurt, als je arbeidsongeschikt blijft, totdat je de AOW-datum bereikt, of als dit eerder is, tot 68 jaar.

Wordt je meer of minder arbeidsongeschikt gedurende de periode dat je in dienst bent, dan wordt het deel waarvoor de premie wordt voortgezet ook aangepast.

Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid ook voortgezet als je uit dienst bent

Ben je arbeidsongeschikt en ga je uit dienst? Zolang jij (voor hetzelfde deel) arbeidsongeschikt blijft, wordt je pensioenopbouw voortgezet. Wordt je percentage arbeidsongeschiktheid verhoogd, dan blijft het deel waarvoor Pensioenfonds Cosun de premie wordt voortgezet hetzelfde.

Wordt je percentage arbeidsongeschiktheid lager, dan wordt het deel waarvoor de premie wordt voortgezet ook lager. De voortzetting stopt als je arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 35% is.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Is jouw (pensioen)salaris hoger dan de WIA-loongrens? Deze bedraagt in 2023 € 66.956,-. In dat geval heb je recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen als je WIA-uitkering is ingegaan en je meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van het deel dat jij arbeidsongeschikt bent (percentage). Het maximale uitkeringspercentage bedraagt 70% vermenigvuldigd met het positieve verschil tussen je pensioensalaris en de WIA-loongrens.