Scheiden of uit elkaar gaan heeft invloed op je pensioen. Er zijn wettelijke regels voor je pensioen. Welke regels van toepassing zijn, hangt af van hoe je samen was. Was je gehuwd, geregistreerd partner, of had je een samenlevingsovereenkomst?

Einde huwelijk of geregistreerd partnerschap

Je ex-partner kan recht hebben op een deel van je pensioen. Over het verdelen van jouw pensioen (en dat van je partner) maken jullie samen afspraken.

Volg de volgende stappen:

  1. Wettelijk is bepaald dat je ex-partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens jullie relatie is opgebouwd. Je mag hierover andere afspraken maken. Maak samen afspraken of en hoe je het verdeelt.
  2. Je ex-partner heeft recht op het deel van het partnerpensioen dat is opgebouwd tot beëindigingsdatum van jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap. Je ex-partner ontvangt dit wanneer jij komt te overlijden. Je mag hierover andere afspraken maken. Maak afspraken over het partnerpensioen.
  3. Leg je afspraken over de verdeling van jullie pensioen vast in het echtscheidingsconvenant. Of wellicht had je al afspraken gemaakt en die vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden.
  4. Meld je scheiding of het einde van je geregistreerd partnerschap binnen 2 jaar aan het pensioenfonds via pfcosun@appelpensioen.nl of via 085-2104133. Gebruik hiervoor het formulier Mededeling van verevening pensioenrechten bij scheiding. Dit formulier sturen wij dan aan je toe. Het ingevulde formulier moet door jou en je ex-partner worden ondertekend. Het pensioenfonds zal het verdeelde pensioen dan later rechtstreeks uitkeren aan je ex-partner.
  5. Na verwerking van de afspraken in onze administratie, ontvangen jij én je ex-partner hiervan een bevestiging.

Doe je niets? In dat geval gelden de wettelijke verdeelregels, maar ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling van het wettelijke deel aan je ex-partner. Dit kan tot vervelende situaties leiden als de relatie is vertroebeld, of je ex-partner naar het buitenland is vertrokken.

Einde samenwonen

Ga je uit elkaar nadat je hebt samengewoond? Meld de beëindiging van je relatie bij ons, want dit heeft gevolgen voor je pensioen. Je ex-partner heeft geen recht op een deel van je ouderdomspensioen. Wel heeft je partner recht op een deel van het partnerpensioen tot het moment van uit elkaar gaan, tenzij je in de samenlevingsovereenkomst of via een afstandsverklaring andere afspraken hebt gemaakt. Geef het einde van de relatie en de gemaakte afspraken door aan ons via pfcosun@appelpensioen.nl of via 085-2104133.