Stichting Pensioenfonds Cosun verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling van de aangesloten ondernemingen binnen het Cosun concern. De aangesloten ondernemingen zijn: Coöperatie Cosun U.A. (waaronder: Cosun Beet Company, Cosun R&D, Shared Service Center ICT en Hoofdkantoor Cosun), Sensus B.V., Limako B.V., Cosun Holding B.V., Stichting IRS en Cosun Nutrition Center.

Het Fonds int de pensioenpremies, zorgt dat deze worden belegd en verzorgt de administratie van de pensioenaanspraken en –rechten van de deelnemers. Het Fonds betaalt maandelijks de uitkeringen aan de pensioengerechtigden. Het Fonds is ook verantwoordelijk voor de communicatie over de pensioenregeling naar de deelnemers en onderhoudt de contacten met de toezichthouders en andere belanghebbenden. Binnen het Pensioenfonds Cosun bestonden er verschillende pensioenregelingen. De werkgevers en de vakbonden hebben besloten per 1 januari 2014 één nieuwe pensioenregeling in te voeren voor alle deelnemers. Daartoe werden de pensioenreglementen van Cosun, de voormalige Stichting Pensioenfonds Suiker 2007 en het Coöperatiereglement samengevoegd tot één nieuw reglement.

Het Pensioen 1-2-3 op deze website geeft inzicht in de inhoud van de pensioenregeling. Laag 1 geeft een globaal overzicht van de hoofdzaken. Laag 2 geeft per onderwerp meer details en soms ook rekenvoorbeelden. Laag 3 geeft toegang tot documenten zoals het pensioenreglement, waarin alle details over de pensioenregeling zijn beschreven.

Voor mogelijke vragen over het pensioenfonds, de pensioenregeling en de persoonlijke situatie en ook voor klachten kunnen deelnemers contact opnemen met Appel Pensioenuitvoering B.V. Onder de knop contact op de homepage staan de contactgegevens.