Sinds 2021 stellen wij een jaarrapport met daarin de ontwikkelingen van het Fonds op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen op. De volgende rapporten zijn beschikbaar: