Het doel van het fonds is in de statuten omschreven, evenals de bestemming van de middelen, het beheer van het fonds en vele andere onderwerpen.

Statuten Stichting Pensioenfonds Cosun 22 december 2023