Op je pensioenoverzicht (UPO), dat je jaarlijks ontvangt kun je zien of je partner bij ons bekend is. Controleer dit. Heb je wel een partner, maar staat op je UPO dat er geen partner bekend is, neem dan contact op met Appel Pensioenuitvoering.

Woon je voor de pensioendatum samen met je partner?

Na je overlijden ontvangt je partner een partnerpensioen als je onverhoopt overlijdt in de volgende gevallen:

  • Jullie hebben minimaal een half jaar geleden een samenlevingscontract bij de notaris laten passeren; en
  • Je partner is geen familie van je; en
  • Je hebt je partner aangemeld bij het pensioenfonds.

Of

  • Jullie hebben geen samenlevingscontract, maar wonen al 5 jaar of langer samen; en
  • Je hebt je partner aangemeld bij het pensioenfonds via pfcosun@appelpensioen.nl of via 085-2104133.

Voldoet je partner aan de overige voorwaarden, maar heb je je partner nog niet aangemeld, doe dit alsnog! Een niet aangemelde partner ontvangt namelijk geen partnerpensioen als je overlijdt. De aanmelding wordt door de pensioenadministratie bevestigd.

Ga je na de pensioendatum met een partner samenwonen?

Je partner heeft dan geen recht op partnerpensioen.