Het Nederlandse pensioenstelsel verandert. Vanaf 2023 gelden er nieuwe afspraken en nieuwe regels voor onze pensioenen. Alle pensioenregelingen in Nederland moeten hier straks aan voldoen. Hierdoor verandert ook jouw pensioenregeling bij Pensioenfonds Cosun.

Wet Toekomst Pensioenen

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen ingegaan. Hierin staan de nieuwe afspraken over hoe wij in Nederland pensioen gaan opbouwen en uitkeren. De werkgevers, de vakorganisaties (samen noemen we deze: de sociale partners) en de overheid legden in 2019 nieuwe afspraken in het Pensioenakkoord vast. Dit is de basis voor de Wet Toekomst Pensioenen.

Waarom nieuwe afspraken?

Ons pensioenstelsel stamt uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen volgden elkaar sinds die tijd snel op. De overheid en sociale partners vinden dat het huidige pensioenstelsel niet meer past bij de wensen en eisen van deze tijd. Mensen leven steeds langer en wisselen tegenwoordig veel vaker dan vroeger van baan. Daarnaast is het nu niet altijd voor iedereen duidelijk hoeveel geld er wordt betaald voor het pensioen.

Lees op de volgende pagina’s verder over: