De Eerste Kamer heeft de nieuwe wet op 30 mei 2023 goedgekeurd. De ingangsdatum van de wet is 1 juli 2023.

De verandering naar een geheel nieuw pensioenstelsel kost tijd en vraagt om zorgvuldigheid. Daarom staat er een overgangsperiode in de wet. Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenen volgens de nieuwe afspraken geregeld zijn. Op dit moment ziet de planning van uiterste opleverdatums er zo uit (dit kan door de opgelopen vertraging in het wetsproces mogelijk nog wijzigen):

1 juli 2023: wet Toekomst Pensioenen gaat in

De sociale partners gaan aan de slag en maken samen een keuze voor een nieuwe regeling.

1 januari 2025: nieuwe pensioenregelingen zijn bekend

De sociale partners hebben bepaald hoe de nieuwe regeling er uitziet. Plus de randvoorwaarden waarbinnen de overgang naar de nieuwe regeling plaatsvindt. De pensioenuitvoerders starten met het maken van implementatie- en communicatieplannen om de nieuwe regeling in te voeren.

1 juli 2025: pensioenuitvoerders maken implementatie- en communicatieplan bekend

De pensioenuitvoerders hebben hun implementatie- en communicatieplannen voor de nieuwe pensioenregeling af. Binnen tweeënhalf jaar moeten zij de nieuwe regeling invoeren en alle deelnemers informeren.

1 januari 2028: alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe wet

Dit is het einde van de overgangsperiode. Op deze datum moeten alle pensioenen voldoen aan de Wet Toekomst Pensioenen.