Sociale partners hebben een akkoord bereikt. Dit akkoord gaat over de nieuwe pensioenregeling die zij per 1 januari 2026 voorstellen.

Op 11 juni 2024 heeft Pensioenfonds Cosun van sociale partners het transitieplan ontvangen. Dit plan is overeengekomen tussen sociale partners van Pensioenfonds Cosun. Sociale partners zijn vertegenwoordigers namens de werknemers (FNV, CNV, Vacos) en vertegenwoordigers van de werkgevers (Coöperatie Cosun U.A. en Sensus B.V.) die afspraken maken over de CAO. De voorgestelde nieuwe pensioenregeling gaat gelden voor de aangesloten ondernemingen van Pensioenfonds Cosun: Coöperatie Cosun U.A. (waaronder Cosun Beet Company, Cosun R&D, Shared Service Center ICT en Hoofdkantoor Cosun), Sensus B.V., Limako B.V., Cosun Holding B.V., Stichting IRS en Stichting Cosun Nutrition Center.

Transitieplan

Het transitieplan bevat de afspraken die de basis vormen voor de overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Sociale partners kiezen voor een solidaire premieregeling. In het transitieplan zijn alle keuzes, overwegingen en berekeningen opgenomen waarop de transitie naar de nieuwe regeling gebaseerd is. Ook is in dit plan het verzoek tot invaren opgenomen en het voorstel om compensatie aan bepaalde groepen deelnemers te geven. Sociale partners onderbouwen hierin waarom zij vinden dat de transitie als geheel evenwichtig, oftewel eerlijk, voor alle groepen is. Dit betekent dat het wijzigen van de pensioenregeling, de gevolgen van het invaren (overzetten van pensioenen uit de huidige regeling naar de nieuwe regeling) en de afspraken over compensatie als totaal zijn bekeken.

Opdracht aan het Fonds

Het transitieplan is een opdracht aan het Fonds om de nieuwe regeling in te voeren. Het Fonds zal in de komende periode het beleid vormgeven om aan deze opdracht te kunnen voldoen. Zij onderzoekt daarna of de pensioendoelstelling die is opgenomen in het transitieplan, rekening houdend met de risicohouding op basis van input van de deelnemers en het gevormde beleggingsbeleid haalbaar is. Daarbij wordt ook de evenwichtigheid van het nieuwe beleid en de administratieve uitvoerbaarheid meegewogen. De opgenomen pensioendoelstelling is om met de premie-inleg in de opbouwfase (periode waarin premie wordt betaald) in 42 jaar met voldoende zekerheid een ouderdomspensioen van minimaal, en bij voorkeur hoger dan, 80% van de gemiddelde pensioengrondslag te halen. Omdat het pensioenvermogen (dus inclusief de pensioenpremie) wordt belegd, is het onzeker hoe groot het pensioenvermogen en het daaruit aan te kopen pensioen op 68 jaar is. Sociale partners willen dat in de slechtste gevallen in 42 jaar een pensioen van ten minste op 40% van de gemiddelde pensioengrondslag kan worden verkregen.

Het Fonds neemt nadat zij het beleid heeft onderzocht, een besluit of de door de sociale partners voorgestelde regeling uitvoerbaar is. Als dit zo is dan zal zij de opdracht aanvaarden om de pensioenregeling uit te voeren. Naar verwachting gebeurt dit in het derde kwartaal van dit jaar. Zij gaat vervolgens samen met de pensioenadministrateur en de vermogensbeheerder verder om de voorgestelde regeling zo goed mogelijk en op tijd uit te kunnen voeren. De uitwerking van het beleid en implementatie wordt opgenomen in een implementatieplan. Hoe en wanneer het Fonds met alle groepen deelnemers gaat communiceren wordt opgenomen in het communicatieplan. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) geeft een oordeel over het implementatieplan en de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft een oordeel over het communicatieplan.

Hoorrecht Vereniging van Gepensioneerden Cosun

Sociale partners hebben vóór de vaststelling van het transitieplan aan de Vereniging van Gepensioneerden Cosun de gelegenheid gegeven om kennis te nemen van het transitieplan. Zij zijn uitgenodigd om hun oordeel over het transitieplan te geven. Sociale partners hebben kennis genomen van het oordeel en hebben de aangegeven punten overwogen. Sociale partners zijn echter niet gehouden aan het oordeel. Het oordeel is opgenomen in bijlage 1 van het transitieplan, net als de reactie van sociale partners op dit oordeel.

Lees hier de pensioenafspraken op hoofdlijnen, zoals samengevat door de vakbonden en zoals eerder gebruikt voor de achterbanraadpleging.

Bekijk hier het volledige transitieplan.

Lees hieronder een uitleg van een aantal begrippen en mogelijke vragen door onderstaande vragen aan te klikken.

De nieuwe regeling

Wat houdt de solidaire premieregeling in?
Wat is de solidariteitsreserve?
Persoonlijke pensioenvermogens of pensioenpotjes?
Welke premie wordt ingelegd?
Wat wordt het pensioen later?
Wat is er afgesproken voor nabestaanden bij overlijden?
Wat gebeurt er bij arbeidsongeschiktheid?

De overstap (oftewel transitie)

Waarom verzoeken sociale partners om het totale pensioenvermogen om te zetten naar de persoonlijke pensioenvermogens (invaren)?
Hoe gaat de overstap naar de nieuwe regeling?
Wordt er een compensatie verleend aan bepaalde groepen deelnemers?
Is de nieuwe pensioenregeling en de overgang hier naartoe voor alle groepen eerlijk, oftewel evenwichtig?

Gepubliceerd op 26 juni 2024