In het nieuwe pensioenstelsel is de premie leidend. Nu is dit vaak nog het te bereiken pensioen. In de nieuwe situatie staat je uiteindelijke pensioen dus niet (meer) vast. Je ziet wel duidelijker wat de opbouw is van je pensioen. Dit pensioen zal straks sneller meebewegen met de economie. Als het goed gaat met de economie, dan bestaat de kans dat je eerder een hoger pensioen krijgt. Als het minder goed gaat, dan bestaat de kans dat je pensioen eerder daalt. Dit geldt als je pensioen opbouwt, maar ook als je al pensioen ontvangt.

Er staan nog meer afspraken in de wet. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over pensioen voor nabestaanden, hoe de premie gekozen wordt voor jongere en oudere deelnemers en over pensioen voor zelfstandigen. Wil je meer lezen over de nieuwe afspraken, kijk dan hier.

Nieuwe pensioenregeling

Er komt dus een nieuwe pensioenregeling. De wet geeft werkgevers en werknemers een keuze tussen twee verschillende pensioenregelingen. Bij beide opties is de pensioenpremie leidend en beweegt je pensioen mee met de economie. Daarnaast deel je in beide pensioenregelingen risico’s zoals het risico op overlijden en het risico dat we steeds langer leven.

Solidaire pensioenregeling

In de solidaire pensioenregeling heb je een persoonlijk aandeel in het totale pensioenvermogen van alle deelnemers samen. Het totale pensioenvermogen wordt gezamenlijk belegd door het pensioenfonds. De beleggingsopbrengsten, maar ook de beleggingsverliezen, worden verdeeld over alle deelnemers. Het pensioenfonds zet een klein deel van het totale vermogen apart voor als het economisch slechter gaat. Op deze manier kunnen deelnemers samen beleggingsrisico’s delen. Als je een pensioenuitkering krijgt dan blijft deze altijd mee bewegen met de resultaten van de beleggingen. Door het apart zetten van een deel van het vermogen daalt je pensioen niet direct of minder snel in economisch slechtere tijden.

Flexibele pensioenregeling

In de flexibele pensioenregeling heb je een eigen pensioenvermogen bij het pensioenfonds. Je maakt zelf je beleggingskeuzes voor je pensioen. Het fonds helpt je daarbij, of belegt jouw kapitaal voor je. Doordat je zelf je beleggingskeuzes maakt, draag je zelf alle beleggingsrisico’s voor je pensioen. Met het kapitaal dat je hebt opgebouwd, koop je een uitkering als je met pensioen gaat. Hierbij kun je kiezen tussen een vaste, zekere uitkering of een pensioenuitkering die meebeweegt met de economie.