Laboratorium

Ons pensioenfonds heeft sinds begin juli 2015 een eigen website. Je vindt hier alles over de inhoud van de pensioenregeling, over het pensioenfonds en over zaken die van belang zijn voor jouw pensioen. Een eigen website past in de ontwikkelingen op het gebied van pensioencommunicatie en ook binnen de nieuwe Wet Pensioencommunicatie die op 1 juli 2015 van kracht is geworden. Die wet stelt het perspectief van de deelnemers centraal. De informatie moet zijn ingericht op de behoeften van de deelnemers en moet worden aangeboden via de kanalen die de deelnemers willen gebruiken. Het is een feit dat vooral jongeren en ook steeds meer ouderen in toenemende mate gebruik maken van computers, tablets en smartphones. De Wet Pensioencommunicatie onderkent die ontwikkeling en biedt meer ruimte voor het verstrekken van informatie via digitale kanalen.

Pensioen 1-2-3

Het belangrijkste onderdeel van de nieuwe site pensioenfondscosun.nl is het Pensioen 1-2-3.  Dit is een nieuwe aanpak om deelnemers te informeren over de inhoud van hun pensioenregeling en die inhoud op een meer begrijpelijke manier te presenteren. Het is een gezamenlijke aanpak die is ontwikkeld door de organisaties van pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland. Het Pensioen 1-2-3 is onderdeel van de Wet Pensioencommunicatie. Dit betekent dat alle pensioenfondsen de inhoud van hun regeling moeten presenteren via het Pensioen 1-2-3. Dat maakt het makkelijker om de ene pensioenregeling met de andere te vergelijken. Als je ergens anders gaat werken, kun je dus sneller zien waarin de pensioenregeling van je nieuwe werkgever verschilt van het pensioen bij je huidige werkgever. Alle Nederlandse pensioenfondsen moeten het Pensioen 1-2-3 voor 1 juli 2016 klaar hebben, maar invoering mag vanaf 1 juli 2015. Omdat wij deze nieuwe website gingen ontwikkelen, hebben we die meteen aangepast aan de nieuwe communicatiewetgeving.

Het Pensioen 1-2-3, de naam zegt het al, is opgebouwd uit drie lagen. Als je op de homepage klikt op de link naar het Pensioen 1-2-3 kom je in laag 1. Die geeft de hoofdpunten van de pensioenregeling weer. Je ziet wat de pensioenregeling je biedt, wat de regeling niet biedt, welke keuzes je hebt, wat jij en de werkgever betalen, wat de risico’s zijn en wat de momenten zijn waarop je zelf in actie moet komen voor je pensioen.

De informatie in laag 1 is heel kort, maar per onderwerp kun je doorklikken naar laag 2 waar je meer details vindt. Natuurlijk moet ook die informatie niet te lang zijn en kunnen we niet alles behandelen. Daarom staat er in laag 2 geregeld een verwijzing naar documenten zoals het reglement, waarin je alles precies kunt nalezen. Dat is laag 3. Dit is een aparte pagina met links naar de belangrijkste fondsdocumenten.

Wat je nog meer vindt op de site

Op pensioenfondscosun.nl vind je bovenaan de site knoppen met informatie voor de verschillende groepen deelnemers. In het midden van de site is ruimte voor nieuwsberichten met actuele informatie. Aan de onderkant vind je diverse links naar documenten van het fonds. Er is een link naar een speciale pagina waarop je de meeste recente dekkingsgraad van het fonds kunt vinden en ook is er een link naar een speciale pagina van het Verantwoordingsorgaan. Onder Publicaties vind je ook een link naar Van de bestuurstafel. Hier kun je lezen wat er besproken is tijdens de vergaderingen van het pensioenfondsbestuur.

Met de website zetten we weer een extra stap zetten in onze communicatie naar jullie. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Geef je door aan het Pensioenbureau. De gegevens vind je onder de knop contact linksonder op de homepage.

Gepubliceerd op 10 september 2014