De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de waarde van de verplichtingen  (pensioenen die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen).  De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 115% is, dan staat tegenover elke € 100 die het fonds moet uitbetalen aan pensioengerechtigden, € 115 aan vermogen.

Alle pensioenfondsen moeten vanaf 2015 gebruik maken van de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden. De actuele dekkingsgraad is een momentopname van de financiële positie aan het einde van de maand. De beleidsdekkingsgraad is stabieler dan de actuele dekkingsgraad. Bij een actuele dekkingsgraad had een verandering in de bezittingen of de verplichtingen direct effect op de dekkingsgraad. Hierdoor kan de dekkingsgraad in korte tijd sterk schommelen door fluctuaties op de financiële markten. In de nieuwe situatie zullen de schommelingen door de middeling over 12 maanden kleiner zijn.

  • De actuele dekkingsgraad per eind mei 2024 bedraagt 126,1% (april 2024: 124,6%)
  • De beleidsdekkingsgraad per eind mei 2024 bedraagt 127,7% (april 2024: 127,9%)

Hieronder vind je een overzicht van de ontwikkeling van de dekkingsgraad op langere termijn.

Maand Dekkingsgraad % (RTS) Beleidsdekkingsgraad %
31.05.2024 126,1 127,7
30.04.2024 124,6 127,9
31.03.2024 123,5 128,3
29.02.2024 123,5 128,7
31.01.2024 121,7 129,3
31.12.2023 121,1 129,8
31.11.2023 131,4 130,3
31.10.2023 132,3 129,8
30.09.2023 134,1 129,9
31.08.2023 131,5 129,8
31.07.2023 132,6 130,0
30.06.2023 129,9 129,7
31.12.2022 127,5 128,6
31.12.2021 123,5 119,4
31.12.2020 112,9 107,8
31.12.2019 116,7 114,2
31.12.2018 114,2 119,1
31.12.2017 120,2 119,4
31.12.2016 113,8 109,8
31.12.2015 110,7 112,9
31.12.2014 118,3 120,2
31.12.2013 119,9
31.12.2012 119,7
31.12.2011 116,1