Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over vele belangrijke aspecten van het beheer van het Fonds. Het bestuur van het Fonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur en over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop, bekendgemaakt en in het jaarverslag opgenomen.

De taken en verantwoordelijkheden van het verantwoordingsorgaan staan omschreven in het reglement van het verantwoordingsorgaan. Klik om het Reglement Verantwoordingsorgaan te downloaden. Het verantwoordingsorgaan heeft in aansluiting op de Code Pensioenfondsen een competentievisie opgesteld waarin zij beschrijft wat haar positie is en wat haar kennis en vaardigheden zijn. De Competentievisie kunt u aanklikken om te downloaden.

De samenstelling van het verantwoordingsorgaan is:

Naam Functie Vertegenwoordiging
Dhr. P.C.M. Schoutens Werkgevers
Dhr. H.J. Schuil Werkgevers
Dhr. R. Dautzenberg Werknemers
Dhr. M. Jansen Werknemers
Dhr. C.J. Langebeeke Voorzitter Werknemers
Dhr. J.O. Bruijns Werknemers
Dhr. A.P.J. Damen Pensioengerechtigden
Dhr. O. van den Gronden Pensioengerechtigden
Dhr. A.P.M. Backx Secretaris a.i. Pensioengerechtigden
Mw. M.A.T. van Os-Mulder Pensioengerechtigden
Dhr. J.M. Braams Pensioengerechtigden
Dhr. P.H. Roelfsema Pensioengerechtigden