Poedersuiker

Licht herstel financiële positie, maar lange-termijn effecten nog uiterst onzeker

De corona pandemie beheerst nog steeds het maatschappelijk en economisch leven. Via de website houden we jullie geregeld op de hoogte van de ontwikkelingen voor Pensioenfonds Cosun. Na de sterke teruggang in de eerste drie maanden van 2020, door de daling van de rente en de koersen op de financiële markten, is de actuele dekkingsgraad iets gestegen.

De actuele dekkingsgraad steeg van 102,7% per eind maart naar 105% per eind april, tot 106,2% per eind mei. Dit kwam vooral door een herstel van de aandelenkoersen. Omdat de huidige actuele dekkingsgraden beduidend lager liggen dan die in dezelfde maanden van vorig jaar, zal de beleidsdekkingsgraad de komende maanden blijven dalen. De beleidsdekkingsgraad daalde van 112,1% per eind maart 2019 tot 110,4% per eind mei.

Onzekere effecten op lange termijn

Wat de effecten van de crisis op langere termijn zullen zijn, is nu nog niet te zeggen. In het juni-nummer van het Pensioenbulletin geeft bestuursvoorzitter Wilfert van Veldhoven een interview over de invloed van de coronacrisis op het pensioenfonds. Hij geeft daarin aan dat als de crisis lang duurt, de steunmaatregelen voor bedrijven wegvallen, meer bedrijven in de problemen komen en meer mensen hun baan dreigen te verliezen, dit zeker zijn weerslag hebben op de financiële markten.

Afdekking renterisico verhoogd

Het bestuur heeft de afdekking van het renterisico verhoogd van 45% naar 60%. Hierdoor hebben verdere rentedalingen minder effect op de dekkingsgraad. Wel profiteert het Fonds hierdoor minder als de rente omhooggaat. Tevens heeft het bestuur de al geplande ALM-studie vervroegd om het beleid beter te kunnen afstemmen op de gewijzigde omstandigheden. Verder blijft het bestuur bij de eerdere uitspraak dat verdere speciale maatregelen op dit moment niet noodzakelijk zijn.

Meer informatie volgt in het Pensioenbulletin dat eind juni verschijnt. Als er tussentijds nieuws te melden is, lees je dat op de website.

Gepubliceerd op 16 juni 2020