Poedersuiker

Per 1 januari 2024 verhogen wij de pensioenen van pensioengerechtigden, arbeidsongeschikten en gewezen deelnemers met 5,33%. De pensioenaanspraken van de actieve deelnemers worden verhoogd met 10,29%.

Verruiming regels toeslagverlening

Per 1 juli 2022 zijn de regels voor het verlenen van een toeslag tijdelijk verruimd. Dit is vooruitlopend op de nieuwe regels die gaan gelden in de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel mogelijk gemaakt. In juni 2023 zijn deze regels verlengd. Hierdoor mogen pensioenfondsen ook in 2023 onder voorwaarden eerder een toeslag verlenen.

Toeslagverlening 1 januari 2024

Aan de hand van het toeslagbeleid heeft het bestuur van Pensioenfonds Cosun bepaald of het de pensioenen per 1 januari 2024 kan verhogen. Het vermogen van ons pensioenfonds is hoog genoeg om, volgens ons toeslagbeleid, volledige toeslagverlening toe te kennen. Het pensioenreglement maakt onderscheid tussen de toeslagverlening voor actieve deelnemers (iedereen die pensioen opbouwt en daarvoor premie betaald) en voor inactieve deelnemers. Tot deze laatste groep behoren de arbeidsongeschikten, gewezen deelnemers (ook wel slapers of premievrijen genoemd) en de pensioengerechtigden.

De pensioenen van actieve deelnemers kunnen met maximaal de stijging van de CAO-lonen van de onderneming worden verhoogd. Dit noemen we de loonindex. De pensioenen van de inactieve deelnemers kunnen met maximaal de stijging van de prijzen zoals het CBS die publiceert worden verhoogd. Dit noemen we de prijsindex.

De loonindex bedraagt 10,29%. De prijsindex 5,33%.

 De pensioengerechtigden zien de toeslag meteen verwerkt in hun pensioenuitkering in januari 2024. Alle anderen zien de verhoging van hun pensioen vanaf februari 2024 terug op mijnpensioenoverzicht.nl en later op hun uniform pensioenoverzicht.

Wil je meer weten over het besluit om de pensioenen te verhogen, de aanpassing die is gedaan in het pensioenreglement om dit mogelijk te maken en de evenwichtigheid van dit besluit, klik dan hier.

Gepubliceerd op 22 december 2023