Laboratorium

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2017 is op vrijdag 29 september aan alle actieve deelnemers verzonden. In dit UPO wordt een overzicht gegeven van het opgebouwde en in uitzicht gestelde Ouderdomspensioen, zoals berekend naar de stand per 31 december 2016. Daarnaast staat in dit UPO de uitkering voor je partner als je overlijdt.

Een UPO voor de gewezen deelnemers wordt eens in de vijf jaar verstrekt. De laatste UPO voor deze groep deelnemers is in 2012 verzonden. De eerstvolgende verzending staat dus voor 2017 gepland.

De pensioengerechtigden krijgen minimaal een keer per jaar een uitkeringsstrook met daarop de hoogte van het maandelijks pensioen.

Heb je vragen over het UPO 2017, dan kun je contact opnemen met het pensioenbureau.

Gepubliceerd op 4 oktober 2017