Biobased Products

Dank voor je deelname aan het onderzoek risico en uw pensioen!

Het Fonds is zeer tevreden over de respons aan het onderzoek. Van de 3.349 deelnemers (actieve deelnemers, slapers en pensioengerechtigden) die door het Fonds benaderd zijn heeft 874 het onderzoek volledig ingevuld. Dit is een respons van 26%.

Groep Bestand Respons (%)
Actieven incl. AO 1060 337 (32%)
Slapers 616 78 (13%)
Gepensioneerden 1673 459 (27%)
Totaal 3349 874 (26%)

Ook is het Fonds tevreden met de respons onder alle leeftijdscategorie√ęn. Hierbij constateren we dat jonge deelnemers minder vertegenwoordigd zijn dan deelnemers boven de 55 jaar.

Hoe gaat het bestuur hiermee verder?

Het bestuur gaat de resultaten goed bekijken en bespreken. Ook worden de resultaten besproken met sociale partners en het verantwoordingsorgaan. Het bestuur formuleert de risicohouding in overleg met het verantwoordingsorgaan. De uitkomsten uit het onderzoek worden gebruikt om de maatstaven vast te stellen, die gebruikt worden voor de invulling van het beleggingsbeleid van het Fonds. De input uit dit onderzoek is erg belangrijk voor de invulling daarvan.

Deelnemerspanels

In het onderzoek vroegen wij of je bereid bent om deel te nemen aan een deelnemerspanel, waarbij wij graag wat dieper ingaan op de uitgevraagde onderdelen van het onderzoek. De deelnemers die zich hiervoor hebben opgegeven zijn benaderd. Dit vindt in juli plaats. Over de resultaten van de uitkomsten en de deelnemerspanels zal terugkoppeling worden gegeven op de website en in het Pensioenbulletin ‘Van Nu naar Later’.

Kadobonnen

Inmiddels heeft er een trekking plaatsgevonden onder degenen die hadden aangegeven dat zij in aanmerking zouden willen komen voor een kadobon. De gegadigden zijn benaderd en de kadobon is toegestuurd. Gefeliciteerd!

Gepubliceerd op 27 juni 2023