Het pensioen gaat standaard in op de leeftijd van 68 jaar. Net zoals nu kan het pensioen eerder of later ingaan. Dat is een eigen keus. De doelstelling is om in de opbouwfase (periode waarin premie wordt betaald) in 42 jaar met voldoende zekerheid een ouderdomspensioen van minimaal, en bij voorkeur hoger dan, 80% van de gemiddelde pensioengrondslag te halen. Het pensioenfonds gaat de komende periode onderzoeken of en hoe het deze doelstelling kan realiseren met het juiste beleid.

Omdat het pensioenvermogen (dus inclusief de pensioenpremie) belegd wordt, is het onzeker hoe groot het pensioenvermogen op 68 jaar is. Sociale partners willen dat in de slechtste gevallen in 42 jaar een pensioen van ten minste 40% van de gemiddelde pensioengrondslag kan worden verkregen.

Elke 5 jaar wordt de haalbaarheid van deze pensioendoelstelling getoetst.

Terug naar het bericht Afspraken sociale partners over nieuwe pensioenregeling bekend