De nieuwe pensioenregeling is een premieregeling. Hierin staat de premie voor elk jaar vast. Alle ingelegde premies samen vormen het collectieve pensioenvermogen. Sociale partners hebben gekozen voor een solidaire premieregeling. Dit type regeling sluit het beste aan bij de voorkeuren die de deelnemers hebben aangegeven in de ‘uitvraag nieuwe pensioenregeling’. Deze uitvraag is gehouden onder (oud-)werknemers en pensioengerechtigden in mei/juni 2022. De solidaire premieregeling heeft tevens de voorkeur van de sociale partners. In deze regeling worden de risico’s zo veel mogelijk samen gedeeld.

In de solidaire pensioenregeling hebben alle deelnemers een persoonlijk aandeel in het totale collectieve pensioenvermogen van alle deelnemers samen, oftewel een persoonlijk pensioenvermogen. Het totale collectieve pensioenvermogen wordt belegd door het pensioenfonds. De beleggingsopbrengsten, maar ook de beleggingsverliezen, worden verdeeld over alle deelnemers. Op deze manier kunnen deelnemers samen beleggingsrisico’s delen.

Ingegane pensioenen bewegen altijd mee met de resultaten van de beleggingen. Het pensioen kan daardoor stijgen, maar ook dalen. Het pensioenfonds zet een klein deel van het totale vermogen apart voor als het economisch slechter gaat. Dit deel van het vermogen heet de solidariteitsreserve. Deze solidariteitsreserve kan worden gebruikt om een verlaging van de uitkering door slechte beleggingsopbrengsten (deels) op te vangen. Op die manier hoeft de pensioenuitkering minder vaak verlaagd te worden.

Ga terug naar het bericht Afspraken sociale partners over nieuwe pensioenregeling bekend