Suikerbiet

In de periode mei / juni deden we onderzoek naar wat jij belangrijk vindt bij je pensioenregeling. De uitkomsten worden door sociale partners gebruikt bij het maken van keuzes voor een nieuwe pensioenregeling. Die nieuwe regeling is nodig door de komst van een nieuw pensioenstelsel. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek hebben we op een rij gezet.

In totaal deden 862 (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden mee aan het onderzoek. Dit is 26,4% van iedereen die is aangeschreven. De respons was het hoogst onder de actieve deelnemers (30,1%) en onder de ex-deelnemers het laagst (16,5%). In aantal deden de pensioengerechtigden het vaakst mee (458 personen).

Wat vinden de respondenten belangrijk?

We toetsten wat belangrijk wordt gevonden bij een nieuwe pensioenregeling. Dat deden we met een aantal stellingen. In onderstaande grafiek is te zien wat het meest (ranking 1) en minst (ranking 7) belangrijk wordt gevonden:

 1. Potje (buffer) voor slechte tijden
 2. Beleggingskeuzes overlaten aan professionals
 3. Solidariteit jongeren/ouderen belangrijker dan individuele beleggingskeuzes
 4. Vergelijkbaar pensioen voor verschillende generaties
 5. Hoogte en stabiliteit belangrijker dan weten hoe pensioen tot stand komt
 6. Keuzemogelijkheid vaste uitkering
 7. Keuzemogelijkheid mate beleggingsrisico

Samen pensioen regelen

Uit de waardering van de stellingen blijkt dat het samen regelen van pensioen (solidariteit) belangrijk wordt gevonden. Daarnaast is een grote meerderheid het eens met de stellingen over solidariteit. Bijvoorbeeld dat er voor de verschillende generaties hetzelfde pensioen moet zijn. Maar ook een gezamenlijke reservepot voor het opvangen van financiële tegenslagen.

Keuzemogelijkheden in een pensioenregeling worden minder belangrijk gevonden. Bijvoorbeeld bij pensionering de keuze tussen een vaste uitkering of een uitkering die jaarlijks kan verschillen. Of het zelf bepalen van hoeveel risico wordt genomen bij het beleggen van de ingelegde premie. Ook zien we dat de beantwoording van deze vragen geen eenduidig beeld geeft over het onderwerp (geen meerderheid eens of oneens).

Uitkomsten per stelling:

Een grote meerderheid (> 2/3e meerderheid) is het eens met de stellingen:

 • Beleggingskeuzes overlaten aan professionals (90% eens – ranking 2)
 • Potje (buffer) voor slechte tijden (89% eens – ranking 1)
 • Vergelijkbaar pensioen voor verschillende generaties (83% eens – ranking 4)
 • Solidariteit jongeren/ouderen belangrijker dan individuele beleggingskeuzes (79% eens – ranking 3)
 • Hoogte en stabiliteit belangrijker dan weten hoe pensioen tot stand komt (76% eens – ranking 5)

Verdeeldheid (geen meerderheid eens / geen meerderheid oneens) bij de stellingen:

 • Keuzemogelijkheid vaste uitkering (46% eens / 28% oneens – ranking 6)
 • Keuzemogelijkheid mate beleggingsrisico (32% eens / 44% oneens – ranking 7)

Hoe verder?

We bedanken iedereen die de tijd heeft genomen om het onderzoek in te vullen. De uitkomsten zijn voor sociale partners (werknemersorganisaties en de werkgever) waardevol bij de keuze voor een nieuwe pensioenregeling. Het is de intentie dat sociale partners in de tweede helft van 2022 hierover een voorlopig besluit nemen. Daarna volgt de verdere uitwerking van de pensioenregeling in samenwerking met het pensioenfonds. We streven ernaar om in 2025 over te stappen naar de nieuwe pensioenregeling.

Gepubliceerd op 20 juli 2022