Poedersuiker

Pensioenfonds Cosun heeft het mogelijk gemaakt om vanaf januari 2023 de post in de Berichtenbox van MijnOverheid te laten ontvangen. Hier lees je wat je hiervoor moet doen.

Persoonlijke post via de Berichtenbox

Het Fonds heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de Berichtenbox van MijnOverheid. Dit naar aanleiding van eerder door de deelnemers aangegeven wens om meer digitaal te communiceren. Uit onderzoek is gebleken dat de Berichtenbox, vanwege de mogelijke bekendheid hiermee, een goede keuze is.  

De eerste post die via de Berichtenbox verzonden gaat worden, is de jaaropgave en de uitkeringsspecificatie aan pensioengerechtigden, die in de tweede helft van januari 2023 wordt verzonden. Verder wordt, indien je aangeeft dat je de post van Pensioenfonds Cosun via de Berichtenbox wilt ontvangen, alle persoonlijke pensioencommunicatie, waaronder het jaarlijkse uniform pensioenoverzicht (UPO), via de Berichtenbox verzonden. Het pensioenbulletin ‘Van Nu Naar Later’ blijft op papier verzonden worden.

Uiteraard blijft het mogelijk om al je post van het Fonds op papier te blijven ontvangen. 

Wat moet je doen om je post digitaal te ontvangen?

Wat moet je doen als je je post niet digitaal wilt ontvangen?

Wat gebeurt er als je niets doet?

Indien je zelf niet hebt bevestigd om post digitaal te ontvangen, blijf je de post op papier ontvangen.

Meer uitleg over de werking van de berichtenbox en het wijzigen van instellingen

Via deze link kom je bij meer uitleg.

Gepubliceerd op 9 januari 2023