Algemene beperkingen van ESG-data omvatten, maar zijn niet beperkt tot, onderstaand overzicht:

1. Inconsistenties

In een ideale wereld liggen de beoordelingen van dataleveranciers redelijk op één lijn. Er zijn echter grote discrepanties in een vergelijking van datasets van verschillende leveranciers. Het is wenselijk dat deze data op een gegeven moment consistent wordt.

2. Verkeerde data

Het is mogelijk dat data van externe leveranciers afwijkt van de feitelijke publiekelijk toegankelijke informatie van een bedrijf. Dit leidt tot interactie tussen de onderneming of andere belanghebbenden en de dataleverancier om de datakwaliteit te corrigeren en te verbeteren.

3. Beperkte dekking

Dataleveranciers beoordelen niet alle bedrijven. In de selectie van een dataleverancier is de dekking een aandachtspunt. Over het algemeen beschikt de fiduciair manager van het Fonds over dataleveranciers met een grote dekking.

4. Bias door marktkapitalisatie

Bedrijven met een grotere marktkapitalisatie beschikken over meer middelen en capaciteit om uitgebreider te rapporteren dan kleine en middelgrote ondernemingen. Om deze reden hebben bedrijven met een grotere marktkapitalisatie vaker een hogere ESG-rating.

5. Aannames van modellen

Kleine aanpassingen in aannames kunnen tot zeer verschillende uitkomsten leiden in ESG-data. Een benadering van de CO2-uitstoot van een onderneming (omdat deze informatie niet bekend is) aan de hand van de CO2-uitstoot van een andere onderneming in dezelfde sector gecorrigeerd voor de omzet kan substantieel afwijken van de werkelijke uitstoot.

6. Ontbrekende data

Niet alle ondernemingen publiceren informatie of verstrekken informatie aan dataleveranciers. Het is ook mogelijk dat ondernemingen wel de relevante informatie rapporteren, maar dat de dataleverancier(s) deze informatie de dataleverancier(s) niet bereikt.

7. Terugkijkend

De meeste ESG-data zijn terugkijkend. Deze data is niet direct een weerspiegeling van de ambities en doelstellingen van een onderneming.

Het Fonds tracht zo goed als mogelijk de hiervoor genoemde beperkingen te verzachten door van meerdere databronnen gebruik te maken en – via de fiduciair manager – de dataleveranciers continu te monitoren en periodiek te evalueren. Hierbij wordt gekeken naar hoe betrouwbaar, nauwkeurig en volledig de gegevens zijn. Hiermee zorgt het Fonds voor een hoge kwaliteit van de data en wordt de invloed van de hierboven genoemde beperkingen op gepromote ecologische en sociale kenmerken beperkt. Als het Fonds opvallende uitkomsten ziet, worden deze in meer detail bekeken, gecontroleerd en getoetst. De uitkomsten worden met externe deskundigen besproken.

Ga terug naar de duurzaamheidsinformatie.