Het Fonds belegt niet zelf direct in aandelen, maar doen dit enkel via minderheidsbelangen in beleggingsfondsen die worden beheerd door gespecialiseerde fondsbeheerders. Het Fonds kiest wel zelf (de beleggingsfondsen van) de fondsbeheerders. Omdat het Fonds participant is in het beleggingsfonds en niet de juridisch eigenaar van de aandelen die het beleggingsfonds aanhoudt, kan het Fonds geen volledig eigen stem- en dialoogbeleid toepassen. Het beleid van de fondsmanager is impliciet ook van toepassing op onze aandelenbeleggingen.

Bij de selectie van (nieuwe) fondsbeheerders weegt het Fonds het engagement- en stembeleid van de betreffende fondsbeheerder mee. De door het Fonds aangestelde fondsbeheerders worden jaarlijks geëvalueerd. Hierin wordt ook een ESG-component meegenomen. Daarnaast monitort de fiduciair manager de fondsbeheerders voortdurend. Periodiek worden in de reguliere vergadering van de Beleggingsadviescommissie de prestaties van de fondsmanagers besproken (ook met betrekking tot ESG aspecten).

Het Fonds publiceert jaarlijks een overzicht het engagementbeleid van de aangestelde fondsbeheerders en de evaluatie van de uitvoering van het stembeleid van de fondsbeheerders op de website. In het Jaarrapport MVB wordt eveneens jaarlijks verantwoording afgelegd over engagement- en stemactiviteiten. Het Fonds streeft ernaar om de rapportage over engagement en stemmingen de komende jaren te verbeteren.

Ga terug naar de duurzaamheidsinformatie.