Voor de beoordeling van de duurzaamheidsaspecten gebruikt het Fonds data van externe dataleveranciers. Deze externe dataleveranciers zijn:

  • Institutional Shareholder Services (ISS): klimaatdata, Sustainable Development Goals-data
  • MSCI ESG Research: ESG-ratings, EU Taxonomie data, data voor de duurzaamheidsfactoren en de screening van uitsluitingen (‘product involvement data’, controversies en Global Compact-data)

De data wordt door de fiduciair manager verzameld en verwerkt in meerdere systemen waaronder FactSet, PowerBI, Tableau en compliancesystemen waaronder Thinkfolio.

Extern aangeleverde ESG-data zijn voortdurend in ontwikkeling en in zekere mate subjectief. Het Fonds is zich hiervan bewust en hanteert mede om deze reden meerdere databronnen en -leveranciers. Om de gegevenskwaliteit te waarborgen, heeft de fiduciair manager regelmatig contact met de externe leveranciers en vindt periodiek een evaluatie plaats. In dit traject heeft datakwaliteit (betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid) een belangrijke plek.

Voor de beleggingen waarvoor geen data beschikbaar zijn vanuit de datalevanciers worden geen schattingen gebruikt.

Ga terug naar de duurzaamheidsinformatie.