Het Fonds voert een beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in overeenstemming is met de doelstellingen van het Fonds en is afgestemd op de aard, omvang, organisatie en complexiteit van Pensioenfonds Cosun. Ook is het beleid passend gelet op de aangesloten ondernemingen waarvoor wij de regeling uitvoeren.

Het Fonds verstrekt geen prestatiegerelateerde beloningen. Het beloningsbeleid strookt met en bevat geen prikkels die afbreuk doen aan de doelstellingen, waarden en langetermijnbelangen van Pensioenfonds Cosun en zijn belanghebbenden.

Het beloningsbeleid bevat daarmee geen conflicten met het beleid ten aanzien van de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Ten aanzien van het beloningsbeleid houdt het Fonds zich aan de normen die gesteld zijn in de Pensioenwet, thema 6 van de Code Pensioenfondsen 2018 en de SFDR.

Ga terug naar de duurzaamheidsinformatie.