Lopende band met pakken suiker

Het pensioenstelsel in Nederland gaat veranderen. De pensioenregeling van Cosun verandert mee. Dat betekent dat de werkgevers en werknemersverenigingen druk bezig zijn met het opzetten van een nieuwe pensioenregeling. Ons pensioenfonds zal de nieuwe pensioenregeling gaan uitvoeren als de werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging het eens zijn geworden over de nieuwe pensioenregeling.

Lees hier meer over het nieuwe pensioenstelsel en onze aanpak.

Om de nieuwe regeling zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de voorkeuren van werknemers, voormalig werknemers en pensioengerechtigden, is een korte vragenlijst verzonden. Daarmee krijgen wij inzicht in wat jij belangrijk vindt.

Je deelname is vrijwillig en vertrouwelijk. De resultaten van het onderzoek worden anoniem, per groep en op totaalniveau met de sociale partners bij Cosun gedeeld. De uitkomsten van het onderzoek kun je straks onder andere inzien op de website van het pensioenfonds.

De vragenlijst is hier beschikbaar. Log in met de persoonlijke inlogcode die je thuis in een brief van het pensioenfonds hebt ontvangen.

De vragenlijst bestaat uit 9 vragen en deelname duurt niet langer dan 5 à 10 minuten. Je kunt de enquête invullen tot uiterlijk 13 juni 2022.

Vul je de vragenlijst liever op papier in? Dat kan uiteraard ook. De vragenlijst en het antwoordadres is bij de brief die je thuis ontvangen hebt gevoegd.

We hopen op een je medewerking!

Gepubliceerd op 20 mei 2022