Het afschaffen van de doorsneesystematiek voor de premie en pensioenopbouw leidt tot een nadeel voor een deel van de actieve en arbeidsongeschikte deelnemers van Pensioenfonds Cosun. Sociale partners wensen in beginsel een eenmalige en volledige compensatie te verlenen aan de actieve en arbeidsongeschikte deelnemers die dit betreft. Dit is mogelijk vanaf een dekkingsgraad van 108%. Bij een dekkingsgraad op de definitieve transitiedatum hoger dan 106%, dan wordt de (eventueel gedeeltelijke) compensatie volledig uit het collectieve pensioenvermogen gefinancierd. Bij een dekkingsgraad die op de transitiedatum lager is dan 106% wordt de beschikbare eenmalige compensatie uit het pensioenvermogen aangevuld met compensatie uit premie. Het deel van de compensatie dat uit premie wordt gefinancierd, wordt gespreid in de tijd toegekend over de periode tot uiterlijk 1 januari 2037.

Terug naar het bericht Afspraken sociale partners over nieuwe pensioenregeling bekend