Suikerbiet

Met ingang van 1 januari 2019 zijn enkele wijzigingen in het pensioenreglement doorgevoerd. Het vernieuwde pensioenreglement treft u hier aan. De wijzigingen hebben betrekking op:

  • het bieden van een mogelijkheid om bij een wijziging in de AOW-leeftijd een reeds ingegane tijdelijke uitkering te verlengen tot de nieuwe AOW-leeftijd;
  • de mogelijkheid tot het verlenen van inhaaltoeslagen;

Verder zijn onlangs enkele formele documenten geactualiseerd en opnieuw vastgesteld, waaronder de ABTN, het strategisch meerjarenplan beleggingen, de ‘verklaring inzake de beleggingsbeginselen’ en de gedragscode.

Gepubliceerd op 28 maart 2019