Er wordt een premie ingelegd van 28% van het pensioengevend salaris. Hiervan draagt de werkgever 25% bij en de werknemer 3%. Dit bedrag wordt ingehouden van het bruto salaris. Op dit moment is de premie-inleg in de huidige regeling hetzelfde. Het grootste deel van de premie-inleg wordt bijgeschreven bij het persoonlijk pensioenvermogen. Een klein deel van de premie-inleg wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat er bij overlijden een nabestaandenpensioen is en dat bij arbeidsongeschiktheid de opbouw van het pensioenvermogen doorloopt zonder dat hiervoor premie wordt betaald.

Terug naar het bericht Afspraken sociale partners over nieuwe pensioenregeling bekend