De solidariteitsreserve is een buffer (collectieve reserve) die gebruikt wordt om de ingegane pensioenen aan te vullen bij slechte beleggingsresultaten. Als rendementen op de beleggingen slecht zijn, of de deelnemers worden ouder dan verwacht, dan kan het ingegane pensioen dalen. Dergelijke schommelingen op de ingegane pensioenen worden zoveel mogelijk tegen gegaan door onder voorwaarden een aanvulling op de ingegane pensioenen te verstrekken.

Sociale partners willen bij de overstap naar de nieuwe regeling, dat de solidariteitsreserve op zijn minst met 2% uit het collectieve pensioenvermogen gevuld wordt. Gewenst is te starten met een solidariteitsreserve van 5%. Of dit kan is afhankelijk van de financiële situatie van het Fonds.

Terug naar het bericht Afspraken sociale partners over nieuwe pensioenregeling bekend