Als de deelnemer arbeidsongeschikt wordt, wordt hij/zij (gedeeltelijk) vrijgesteld van premiebetaling (afhankelijk van de mate waarin hij arbeidsongeschikt is). De premie-inleg in het persoonlijke pensioenvermogen wordt (al dan niet gedeeltelijk) voortgezet. Verdient de deelnemer meer dan het pensioensalaris voor de WIA, dan ontvangt de deelnemer bij volledige arbeidsongeschiktheid een arbeidsongeschiktheidspensioen ter hoogte van 70% van het pensioensalaris boven de WIA-grens. Dit verandert dus niet in de nieuwe regeling.

Terug naar het bericht Afspraken sociale partners over nieuwe pensioenregeling bekend