Volle zaal in Roosendaal

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers namens de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden. Op 30 juni 2016 eindigt statutair de zittingsperiode van het huidige bestuur. De werkgever draagt kandidaten voor en de ondernemingsraad draagt kandidaten voor namens de werknemers.

De Vereniging van gepensioneerden kan kandidaten voordragen voor de twee zetels namens de pensioengerechtigden, maar ook pensioengerechtigden die niet lid zijn van de Vereniging kunnen zich melden als kandidaat.

Er zijn twee zetels vacant voor pensioengerechtigden in het bestuur van Pensioenfonds Cosun. Hiervoor hebben zich drie kandidaten gemeld. Mevrouw M. van Os-Mulder is al kandidaat bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Zij wacht nog op formele goedkeuring voor benoeming van De Nederlandsche Bank. Zij heeft zich voor de zittingsperiode nà 30 juni 2016 opnieuw beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben de heren A. Damen en M. Vries zich kandidaat gesteld.

Alle pensioengerechtigden van het Fonds hebben inmiddels een brief gekregen over de verkiezingen. In die brief stellen de drie kandidaten zich kort voor. Bij de brief zit een stembiljet. Daarop kunnen de pensioengerechtigden hun twee favoriete kandidaten aankruisen. Zij kunnen tot uiterlijk 10 februari a.s. hun stembiljet retourneren in de daartoe bijgevoegde envelop. In de bestuursvergadering van 11 februari worden de stemmen geteld en wordt bekend wie de twee zetels gaan invullen.

De benoeming van bestuursleden moet worden goedgekeurd door de toezichthouder, De Nederlandsche Bank. Het goedkeuringstraject neemt enige tijd in beslag. Vandaar dat de verkiezingen voor de zetels namens de pensioengerechtigden nu al plaatsvinden. De verkozen kandidaten hebben dan alvast enige tijd om zich op hun bestuurstaak voor te bereiden als kandidaat bestuurslid.

Gepubliceerd op 15 januari 2016