Suikerunie

Het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Cosun bestaat uit vertegenwoordigers namens de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over vele belangrijke aspecten van het beheer van het pensioenfonds. Het bestuur van het fonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.

Op 30 juni 2016 eindigt volgens het afgesproken rooster van aftreden de zittingsperiode van drie leden namens de pensioengerechtigden.

De Vereniging van gepensioneerden kan kandidaten voordragen voor de drie zetels namens de pensioengerechtigden, maar ook pensioengerechtigden die niet lid zijn van de Vereniging kunnen zich melden als kandidaat.

Er zijn drie zetels vacant voor pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan. Hiervoor hebben zich vier kandidaten gemeld.

Door de Vereniging voor gepensioneerden zijn drie kandidaten aangemeld. Het betreft:

  • De heer A.J.V. Uitdehaag; hij is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld.
  • Mevrouw C.M.A. Vermeulen-Oninckx
  • De heer A.C. Broere

Als onafhankelijk kandidaat heeft zich gemeld:

  • De heer M.J. Vries.

Alle pensioengerechtigden van het Fonds hebben inmiddels een brief gekregen over de verkiezingen. In die brief stellen de vier kandidaten zich kort voor.Bij de brief zit een stembiljet. Daarop kunnen de pensioengerechtigden hun (maximaal drie) favoriete kandidaten aankruisen. Zij kunnen tot uiterlijk 14 juni a.s. hun stembiljet retourneren in de daartoe bijgevoegde envelop.

In de bestuursvergadering van 16 juni worden de stemmen geteld en wordt bekend wie de drie zetels gaan invullen.

Gepubliceerd op 20 mei 2016