Poedersuiker

In de week van 8 augustus 2022 zijn de uniforme pensioenoverzichten (UPO’s) aan alle actieve en arbeidsongeschikte deelnemers verzonden. In dit pensioenoverzicht wordt je geïnformeerd over de hoogte van het opgebouwde ouderdomspensioen op 1 januari 2022. Daarnaast bevat het overzicht de informatie over de hoogte van jouw pensioen als je doorwerkt tot 68 jaar en wat je (eventuele) partner ontvangt als je voor je pensioen overlijdt. Het pensioenoverzicht betreft de stand per 1 januari 2022. Alle wijzigingen na die datum, zoals bijvoorbeeld het in- of uitdienst treden, een wijziging in het partime-percentage of het aanmelden van een partner, zijn niet verwerkt op dit overzicht.

Ben je gepensioneerd, dan heb je eerder dit jaar al een uniform pensioenoverzicht ontvangen. Dat overzicht bevat een overzicht van het pensioen dat je in 2022 ontvangt. Daarnaast staat daarin vermeld wat de hoogte van het pensioen is voor je eventuele partner op het moment dat je overlijdt.

Ben je niet meer in dienst en (nog) niet gepensioneerd, dan ontvang je later dit jaar een uniform pensioenoverzicht.

Een actuele stand van jouw opgebouwde en te bereiken pensioen kun je altijd terugvinden op mijnpensioenoverzicht.nl. Hier log je in met je DigId (of een ander Europees erkend inlogmiddel). Naast het pensioen dat je bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd, zie je hier ook de hoogte van de AOW en het pensioen dat je eventueel bij andere pensioenfondsen hebt opgebouwd.

Mocht je vragen hebben over je ontvangen pensioenoverzicht, of heb jij deze nog niet ontvangen en had je dat wel verwacht? Neem dan contact op met Appel Pensioenuitvoering (telefoon: 085 – 2104 133 of via email: pfcosun@appelpensioen.nl).

Gepubliceerd op 11 augustus 2022