Volle zaal in Roosendaal

Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2015 is op vrijdag 10 juli 2015 aan alle actieve deelnemers verzonden. In dit UPO wordt een overzicht gegeven van het opgebouwde en in uitzicht gestelde Ouderdomspensioen, zoals berekend naar de stand per 31 december 2014. Daarnaast staat in dit UPO de uitkering voor je partner als je overlijdt voor of na de ingang van je pensioen.

Een UPO voor de gewezen deelnemers wordt eens in de vijf jaar verstrekt. De laatste UPO voor deze groep deelnemers is in 2012 verzonden. De eerstvolgende verzending staat dus voor 2017 gepland.

De pensioengerechtigden krijgen minimaal een keer per jaar een uitkeringsstrook met daarop de hoogte van het maandelijks pensioen.

Heb je vragen over het UPO 2015, dan kun je contact opnemen met het pensioenbureau.

Gepubliceerd op 10 juli 2015