Tellen stemmen

De pensioengerechtigden van pensioenfonds Cosun hebben massaal meegedaan aan de verkiezingen voor twee bestuursleden. De verkiezingen zijn uitgeschreven omdat er twee bestuurszetels namens pensioengerechtigden vanaf 1 juli 2016 vacant zijn. Van de 1.714 pensioengerechtigden die hun stem mochten uitbrengen, hebben er 991 dat gedaan.

De stemmen zijn tijdens de bestuursvergadering op 11 februari jl. geteld. De kandidaten namens de Vereniging van Gepensioneerden kregen de meeste stemmen. Marianne van Os-Mulder kreeg 832 stemmen, Ton Damen kreeg 673 stemmen en Chiel Vries kreeg 336 stemmen.


De gekozen kandidaten worden benoemd door het bestuur. Maar eerst moet de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, nog verklaren geen bezwaar te hebben tegen deze benoemingen.

Gepubliceerd op 15 februari 2016