Suikerunie

In het pensioenbulletin van eind juni meldden wij jullie al dat het bestuur van pensioenfonds Cosun uit een groot aantal kandidaten twee externe kandidaat bestuurders had geselecteerd. We zijn blij jullie te kunnen melden dat De Nederlandsche Bank inmiddels heeft ingestemd met de benoeming van Linda Gastelaars en Gijs Vermeulen als bestuursleden van ons fonds. Gijs Vermeulen is tevens benoemd als voorzitter van de beleggingscommissie.

Linda Gastelaars was manager Pensions, Actuarial & Insurance Services bij Pricewaterhouse Coopers sinds 2016. Daarvoor werkte zij elf jaar als senior consultant Retirement Solutions bij Towers Watson in Rotterdam, de stad waar zij woont. Linda studeerde econometrie en deed daarna nog verschillende studies op het gebied van actuariaat, verzekeringen en pensioenen. Zij heeft ruime ervaring met het werken voor pensioenfondsen als certificerend of adviserend actuaris. Zij adviseerde besturen en risicomanagementcommissies over de inrichting en werking van Integraal Risicomanagement. Vanuit deze rol was ze ook docent aan het opleidingsinstituut SPO en gaf les aan pensioenfondsbestuurders over Integraal Risicomanagement & Uitbesteding.

Gijs Vermeulen is sinds 2003 zelfstandig ondernemer. Via zijn bedrijf Orfin Advies vervult hij diverse functies in de pensioensector. Zo was hij van 2010 tot en met 2016 professioneel uitvoerend bestuurder bij bedrijfstakpensioenfonds Schoonmaak met als aandachtsgebieden financiën, risicomanagement en vermogensbeheer. Voordat Gijs zijn eigen adviesbedrijf begon, werkte hij ruim 15 jaar bij grote internationale productie- en handelsbedrijven, onder meer als financieel directeur. Hij studeerde bedrijfseconomie in Rotterdam en volgde daar ook de opleiding tot Certified Pension Executive. Gijs, die in Heusden woont, heeft via zijn advieswerk veel ervaring bij pensioenfondsen zoals Pensioenfonds Grafische Bedrijven en Pensioenfonds Horeca & Catering.

In het pensioenbulletin van september a.s. zullen we beide nieuwe bestuursleden wat uitgebreider aan jullie voorstellen.

Gepubliceerd op 15 augustus 2017