Bij het nemen van een toeslagbesluit waarbij gebruik is gemaakt van de AMvB-toeslagverlening, dient gecommuniceerd te worden over de mogelijke gevolgen van de toeslagverlening. Dit doen wij via een nieuwsbericht op deze website, maar ook via een artikel in het pensioenbulletin en via een persoonlijke brief.

Hieronder hebben wij per jaar een link opgenomen naar de informatie uit de nieuwsberichten op deze website: