Suikerbiet

Pensioen is een zaak van de lange adem. Tussen het moment dat je voor het eerst pensioen gaat opbouwen en het moment dat je aan het eind van je leven je laatste pensioenuitkering ontvangt, kan wel 60 jaar of meer zitten. Daarom is het niet alleen belangrijk te kijken naar hoe je pensioen er nu voorstaat, maar ook over zo’n lange periode van 60 jaar. Daarvoor dient de jaarlijkse haalbaarheidstoets. Pensioenfonds Cosun is daar ook in 2018 weer voor geslaagd. Hoe die toets werkt, leggen we in dit artikel uit.

Bij de haalbaarheidstoets gaat het vooral om de koopkracht van je pensioen. Elk jaar wordt het leven wat duurder. Dat noemen we inflatie. Stel dat je nu een pensioen van 1.000 euro per maand krijgt, dan kun je voor dat bedrag over 20 jaar minder kopen dan nu. Het is dus belangrijk dat je pensioen meegroeit met de ontwikkeling van de lonen (zolang je in actieve dienst bent) en met de consumentenprijzen (als je met pensioen bent). Dat gaat via indexatie, of officieel ook wel toeslagverlening genoemd. Pensioenfonds Cosun probeert elk jaar de pensioenen te laten stijgen, maar dat kan alleen als de financiële positie daarvoor voldoende sterk is.

2.000 scenario’s

Je zult misschien de vraag stellen: hoe kun je nu 60 jaar vooruit kijken? Er kan immers zoveel veranderen in de wereld in korte tijd. Dat is zeker waar. Toch heeft onze toezichthouder, De Nederlandsche Bank, een methodiek ontwikkeld om naar het verwachte pensioenresultaat over 60 jaar te kijken op basis van wel 2.000 verschillende economische scenario’s. Die worden doorgerekend op basis van de kenmerken en het beleid van Pensioenfonds Cosun. Daarbij gaat het om zaken als de samenstelling van het deelnemersbestand, het premie-, het beleggings- en het indexatiebeleid. Op die manier kunnen we een behoorlijk beeld krijgen van wat het pensioenresultaat over een periode van 60 jaar naar verwachting zal zijn.

Ruim boven de norm

De sociale partners binnen Cosun – de werkgevers en de vakbonden – stellen samen een ambitie op voor het pensioenresultaat. Dat is een percentage ten opzichte van een pensioen dat over 60 jaar volledig zijn koopkracht behoudt. Het pensioenresultaat van een pensioen dat volledig zijn koopkracht behoudt is 100%. De sociale partners hebben bepaald dat bij een gemiddelde ontwikkeling van de economie het pensioenresultaat van PF Cosun minstens 90% moet zijn. Dus net iets minder dan een volledig geïndexeerd pensioen. Uit de haalbaarheidstoets van 2018 is, op basis van de 2.000 verschillende economische scenario’s,  een resultaat van 103,3% gekomen. Dat is dus boven de norm en ook nog iets boven een pensioen dat volledig zijn koopkracht behoudt.

Ook bij een slechtweerscenario

Natuurlijk kan het gebeuren dat de wereldeconomie in een hele zware, lange crisis beland. De haalbaarheidstoets meet ook wat in zo’n slechtweerscenario de maximale afwijking naar beneden mag zijn van het pensioenresultaat bij een gemiddelde economische ontwikkeling.  De sociale partners hebben bepaald dat die maximale afwijking naar beneden 30% mag zijn. Volgens de haalbaarheidstoets 2018 komt bij een slechtweerscenario het pensioenresultaat op 89,2%. Dat is een afwijking van 13,6% ten opzichte van het eerder genoemde resultaat van 103,3%. Ook hier scoren we dus beter dan de norm die sociale partners hebben bepaald.

In onderstaand plaatje hebben we de resultaten beeldend neergezet.

Deze resultaten van de haalbaarheidstoets tonen aan dat op dit moment het Fonds goed op weg is om de door de sociale partners afgesproken ambitie voor de lange termijn te realiseren.

Gepubliceerd op 5 september 2018