Lading suikerbieten

Eind 2019 was de financiële positie van Pensioenfonds Cosun onder het vereiste niveau gezakt. Het bestuur had daarom voor 1 april 2020 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Eind 2020 was de financiële positie nog steeds onder het vereiste eigen vermogen. Het bestuur heeft wederom tijdig voor 1 april 2021 een plan bij DNB ingediend waarin het aangeeft hoe de financiële positie binnen 10 jaar weer op het vereiste niveau komt.

Een belangrijke graadmeter voor de financiële positie is de beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde is van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds, uitgedrukt in een percentage. Bij 100% heeft een fonds precies genoeg vermogen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. DNB verlangt echter dat pensioenfondsen een buffer hebben om tegenvallers te kunnen opvangen. Deze buffer is afhankelijk van de samenstelling van het deelnemersbestand, de pensioenregeling en het gevoerde beleggingsbeleid en verschilt daarom per pensioenfonds. Voor ons pensioenfonds is de vereiste buffer 13,5%. Dat betekent dat de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Cosun minimaal 113,5% moet zijn. Als de beleidsdekkingsgraad onder de 113,5% komt, is er sprake van een reservetekort.

Reservetekort eind 2020

Per 31 december 2020 was onze beleidsdekkingsgraad 107,8%. Dat was lager dan het vereiste niveau van 113,5%. Per eind 2020 is er dus sprake van een reservetekort voor Pensioenfonds Cosun. Op basis van de per 31 december 2020 vastgestelde beleidsdekkingsgraad is de verwachting dat we met uitvoering van ons huidige strategische beleid en veronderstelde aannames met betrekking tot beleggingsrendement en ontwikkeling van de rente binnen één jaar voldoende zouden kunnen herstellen. Hoe de werkelijke beleggingsrendementen en ontwikkeling van de rente is, weten we nu nog niet. Of we aan het einde van dit jaar dus weer over het wettelijk vereiste vermogen beschikken, weten we per 31 december 2021.

We houden jullie op de hoogte

De volgende actualisering van het herstelplan zal, volgens de geldende wet- en regelgeving, in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2021. Op de website kan je  de meest recente beleidsdekkingsgraad terugvinden en vind je  de laatste nieuwsberichten .Ook in het pensioenbulletin van juni informeren we je over de financiële ontwikkelingen.

Gepubliceerd op 4 mei 2021