Het organisatieschema van Stichting Pensioenfonds Cosun ziet er als volgt uit: