Verhittingsproces

Begin 2022 zijn de (politieke) spanningen tussen Rusland en Oekraïne flink opgelopen, uitmondend in de inval van Rusland in de Oekraïne op 24 februari 2022. We leven diep mee met al diegenen die getroffen zijn door het opgelegde geweld of die hiervoor op de vlucht zijn gegaan. Het pensioenfonds volgt de ontwikkelingen op de voet, maar houdt vast aan de beleggingsstrategie zoals wij die voor de lange termijn hebben uitgezet.

Sancties

Als reactie op de oorlog in de Oekraïne, hebben de EU, de VN, het VK en de VS in diverse rondes sancties tegen Rusland afgekondigd. Deze sancties zien onder meer toe op het bevriezen van tegoeden van Russische personen, het verbod op het aangaan van relaties met enkele bedrijven/financiële instellingen en het verbod op handel in Russische schuldpapier.

Beleggingen van ons pensioenfonds

Als onderdeel van de investeringen van het pensioenfonds in opkomende markten (zowel in aandelen als obligaties), heeft ons pensioenfonds ook beleggingen in Rusland. Rusland en Russische bedrijven zijn een onderdeel van de marktindexen waar wij, via beleggingsfondsen, in beleggen. De waarde van onze beleggingen in Rusland bedroeg ca. € 8,7 miljoen per eind 2021 (ca. 0,8 procent van de totale beleggingen). Dit betreft voornamelijk Russische staatsobligaties. Door de sancties én de tegenreactie van Rusland hierop, is de verhandelbaarheid van deze beleggingen zeer beperkt. Om deze reden is de waardering van deze beleggingen op dit moment zeer onzeker, maar naar alle waarschijnlijkheid sterk gedaald.

Keuzes pensioenfonds

De ontwikkelingen op het gebied van beleggen in Rusland gaan momenteel erg snel. We hebben geconcludeerd dat wij beleggingen in Russische staatsobligaties niet passend vinden bij de huidige ontwikkelingen en het huidige beleid. Wij streven ernaar om de afbouw van deze beleggingen, zodra dit weer mogelijk is, zo kostenefficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. Uiteraard ziet het bestuur erop toe dat de fondsbeheerders de beleggingen waarop sancties worden uitgevaardigd zo snel mogelijk uit onze beleggingsportefeuille halen.

Wat betreft de overige beleggingen (in obligaties en/of aandelen van bedrijven): deze worden op korte termijn kritisch tegen het licht gehouden.

Gepubliceerd op 9 maart 2022