Bezoekers in fabriek

Met ingang van 1 januari 2020 komt er een andere verdeling van de taken van het Pensioenbureau van Pensioenfonds Cosun. De pensioenadministratie wordt uitbesteed aan het gespecialiseerde administratiekantoor Appel Pensioenuitvoering B.V. in Almere. De ondersteuning van het bestuur van het pensioenfonds blijft bij het Pensioenbureau van Cosun.

Twee hoofdtaken

Het Pensioenbureau heeft nu twee hoofdtaken: het voeren van de pensioenadministratie en het ondersteunen van het bestuur bij beleidsontwikkeling, het voorbereiden van vergaderingen van alle fondsorganen en het opvolgen van acties naar aanleiding van bestuursbesluiten. Zoals uit het onlangs gehouden deelnemersonderzoek weer bleek, wordt de inzet van de medewerkers van het bureau door de deelnemers van het Fonds bijzonder gewaardeerd.

Achtergrond van de veranderingen

Omdat er op het bureau slechts twee vaste medewerkers en één tijdelijke kracht actief zijn en de omvang en diepgang van taken steeds toenemen, heeft het bestuur zich in 2018 beraden op hoe deze werkzaamheden onder alle omstandigheden kunnen worden uitgevoerd. Daarbij is ook gekeken naar uitbesteding van een deel van de activiteiten. Toen is de beslissing genomen om alle activiteiten bij het Pensioenbureau te houden en twee nieuwe medewerkers voor de pensioenadministratie aan te trekken.

Pensioenbureau Cosun is een kleine uitvoeringsorganisatie en daarom dienen de medewerkers alle aspecten van de pensioenadministratie te beheersen. Tevens moeten zij beschikken over een groot verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot de uitvoering van de kritische processen die op het bureau plaatsvinden waaronder de maandelijkse pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het helaas niet gelukt medewerkers te vinden die aan deze uitgangspunten voldoen.

Daarom is het bestuur op zoek gegaan naar een externe pensioenuitvoeringsorganisatie die ook werkt met het door ons gebruikte administratiesysteem AxyLife en die qua cultuur goed bij het Fonds past. De keuze is gevallen op Appel Pensioenuitvoering B.V. in Almere.

De twee vaste medewerkers van ons Pensioenbureau, Cor Veraart en Stefan Bierhoff, zullen zich volledig concentreren op de bestuursondersteuning. Dit geeft het bestuur meer ondersteuning bij het bepalen van het beleid voor de toekomst.

Wat betekenen de veranderingen voor u?

Bij Appel zijn Martijn Kramer en Michel Groeneveld opgeleid en voorbereid om vragen van deelnemers van Pensioenfonds Cosun te beantwoorden. Zij zijn de eerste contactpersonen voor onze deelnemers. De contactgegevens van Appel pensioenuitvoering B.V. zijn:

Telefoon 085 – 2104 133
E-mail pfcosun@appelpensioen.nl

Correspondentieadres

Stichting Pensioenfonds Cosun
P/a Appel Pensioenuitvoering B.V.
Postbus 30396
1303 AJ  Almere

Het uitgangspunt is dat u de hoge servicekwaliteit die u altijd van het Pensioenbureau gewend was ook van Appel blijft ervaren.

Gepubliceerd op 22 januari 2020