Royal Cosun

Website van de werkgever.

Vereniging van Gepensioneerden Cosun

Voor de notulen van de vergaderingen en andere documenten van de vereniging klik hier.

Pensioenregister

Website waar je on-line al je opgebouwde pensioenaanpraken plus de AOW kunt bekijken. Je hebt je DigiD code nog om in te loggen (zo’n code kun je aanvragen via digid.nl).

Pensioenkijker.nl

Website van de overheid met nuttige algemene pensioeninformatie.

Appel pensioenuitvoering B.V.

Website van het administratiekantoor dat de administratie van onze pensioenregeling voert.

Sociale Verzekeringsbank

Website van de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Het districtskantoor is afhankelijk van jouw woonplaats. Je kunt dit nalezen op internet.

UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen)

Het districtskantoor is afhankelijk van jouw woonplaats. Je kan dit nalezen op internet. Tel. 0900-9294. Website

Ombudsman Pensioenen

Website van een onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement.

Bordewijklaan 10
2591 XR Den Haag
070-3338999

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Links naar webinformatie van SZW over pensioen:

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
070-3334444

De Pensioenfederatie

Website van de organisatie die de belangen behartigt van Nederlandse pensioenfondsen en hun deelnemers.

Prinses Margrietplantsoen 90
2595 BR Den Haag
070-7620220