Royal Cosun

Website van de werkgever.

Vereniging van Gepensioneerden Cosun

Voor de notulen van de vergaderingen en andere documenten van de vereniging klik hier.

Pensioenregister

Website waar je on-line al je opgebouwde pensioenaanpraken plus de AOW kunt bekijken. Je hebt je DigiD code nog om in te loggen (zo’n code kun je aanvragen via digid.nl).

Pensioenkijker.nl

Website van de overheid met nuttige algemene pensioeninformatie.

Appel pensioenuitvoering B.V.

Website van het administratiekantoor dat de administratie van onze pensioenregeling voert.

Sociale Verzekeringsbank

Website van de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Het districtskantoor is afhankelijk van jouw woonplaats. Je kunt dit nalezen op internet.

UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen)

Het districtskantoor is afhankelijk van jouw woonplaats. Je kan dit nalezen op internet. Tel. 0900-9294. Website

Geschillen Instantie Pensioenfondsen

De Geschillen Instantie Pensioenfondsen neemt geschillen over de uitvoering van de pensioenregeling in behandeling als het interne deel van de klachten en geschillenregeling is doorlopen. Lees meer over hoe u een klacht kunt indienen hier.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Links naar webinformatie van SZW over pensioen:

De Pensioenfederatie

Website van de organisatie die de belangen behartigt van Nederlandse pensioenfondsen en hun deelnemers.